شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــدا

شــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس


پـست الـکترونـیک: info@farsfair.ir

36200040

36200045

36200047

36212169

36212525

36211110

071

071

071

071

071

071

تلفــــــــــــــن

دفتر مدیریت

فــکـــس

امـور مالــــــی

امـور نمایشگـاه هـا

روابـط عـمومـی

 
 
 
 

حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید: 3 + 8 =    

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس می باشد

Web Design: Atlas Graphic