روابط عمومی و امور بین الملل

 

                                     تبلیغات محیطی نمایشگاه بین المللی فارس

  

                                     فرم مجوز غرفه سازی

 

                                     لیست غرفه سازان مجاز 

 

                                     فرم درخواست اینترنت

 

                                     بخشی از قوانین و مقررات حضور در نمایشگاه

 

                                 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس می باشد