انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن نمایشگاه های ایران


  انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن نمایشگاه های ایران 

 

اعضا جدید هیئت مدیره انجمن نمایشگاه های ایران پس از برگزاری جلسه انتخابات و ارائه برنامه ها و پیشنهادات انتخاب شدند وجناب آقای علی یارمحمدیان مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن نمایشگاه های ایران،جناب آقای سید محمود موسوی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس و جناب آقای سعید صیفی مدیرعامل نمایشگاه مشهد به عنوان نائب رئیس این انجمن وجناب آقای محمد مسعودی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان چهارمحال و بختیاری و جناب آقای حبیب ماهوتی مدیرعامل شرکت نمایشگاه تبریز عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره معرفی شدند. همچنین جناب آقای سعید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان کرمان به عنوان بازرس هیت مدیره انتخاب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارسال خبر: یکشنبه، 6 بهمن 1398

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس می باشد