0%


نمایشگاه تخصصی مبلمان منزل

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی مبلمان منزل


تاریخ بازدید
1400/10/28
ساعت آغاز
16:00
ساعت پایان
18:20
ظرفیت باقی مانده
914 نفر
تاریخ بازدید: 1400/10/28
ساعت برگزاری: 16:00 الی 18:20
ظرفیت باقی مانده: 914 نفر
تاریخ بازدید
1400/10/28
ساعت آغاز
18:30
ساعت پایان
21:00
ظرفیت باقی مانده
957 نفر
تاریخ بازدید: 1400/10/28
ساعت برگزاری: 18:30 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده: 957 نفر
تاریخ بازدید
1400/10/29
ساعت آغاز
16:00
ساعت پایان
18:20
ظرفیت باقی مانده
930 نفر
تاریخ بازدید: 1400/10/29
ساعت برگزاری: 16:00 الی 18:20
ظرفیت باقی مانده: 930 نفر
تاریخ بازدید
1400/10/29
ساعت آغاز
18:30
ساعت پایان
21:00
ظرفیت باقی مانده
937 نفر
تاریخ بازدید: 1400/10/29
ساعت برگزاری: 18:30 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده: 937 نفر
تاریخ بازدید
1400/10/30
ساعت آغاز
16:00
ساعت پایان
18:20
ظرفیت باقی مانده
936 نفر
تاریخ بازدید: 1400/10/30
ساعت برگزاری: 16:00 الی 18:20
ظرفیت باقی مانده: 936 نفر
تاریخ بازدید
1400/10/30
ساعت آغاز
18:30
ساعت پایان
21:00
ظرفیت باقی مانده
959 نفر
تاریخ بازدید: 1400/10/30
ساعت برگزاری: 18:30 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده: 959 نفر
تاریخ بازدید
1400/11/1
ساعت آغاز
16:00
ساعت پایان
18:20
ظرفیت باقی مانده
940 نفر
تاریخ بازدید: 1400/11/1
ساعت برگزاری: 16:00 الی 18:20
ظرفیت باقی مانده: 940 نفر
تاریخ بازدید
1400/11/1
ساعت آغاز
18:30
ساعت پایان
21:00
ظرفیت باقی مانده
981 نفر
تاریخ بازدید: 1400/11/1
ساعت برگزاری: 18:30 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده: 981 نفر
تاریخ بازدید
1400/11/2
ساعت آغاز
16:00
ساعت پایان
18:20
ظرفیت باقی مانده
983 نفر
تاریخ بازدید: 1400/11/2
ساعت برگزاری: 16:00 الی 18:20
ظرفیت باقی مانده: 983 نفر
تاریخ بازدید
1400/11/2
ساعت آغاز
18:30
ساعت پایان
21:00
ظرفیت باقی مانده
985 نفر
تاریخ بازدید: 1400/11/2
ساعت برگزاری: 18:30 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده: 985 نفر

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار نمایشگاه باخبر شوید

تعداد افراد آنلاین: 14 نفر

آمار بازدید امروز: 2728 نفر

آمار بازدید کل: 1895440 نفر

07136200040 07136200040
07136200047 07136200047
info@farsfair.ir
شیراز - شهرک گلسـتان - بلوار علامه دهخدا - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فـارس - ساختمان اداری
کد پستی : 88111-71894

با ما همـــراه باشید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت نمایشگاه بین المللی فارس می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس